Last ned som PDF

55 sider

0.79 MB

Forsiden av dokumentet Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet

Forhåndsutredning

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet

EU Parlamentet og Rådet vedtok 15. mai 2014 et direktiv med tiltak som skal redusere kostnadene ved etablering av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnett. Formålet med direktivet er å gjøre etablering av høyhastighetsinfrastruktur for elektronisk kommunikasjon mindre kostnadskrevende og mer effektiv. Direktivet er aktuelt for innlemming i EØS-avtalen, og Samferdselsdepartementet har derfor bedt om en utredning av mulige måter å gjennomføre direktivet i norsk rett, samt en samfunnsøkonomisk analyse av en eventuell implementering av direktivet i Norge. Oslo Economics og Simonsen Vogt Wiig ble tildelt oppdraget med å gjennomføre utredningen, og denne rapporten summerer opp resultatene fra denne. Oppdraget er gjennomført innenfor et kort tidsrom, og med begrensede ressurser. Dette medfører at det er betydelig usikkerhet rundt resultatene av analysen og det vil kunne være behov for ytterligere utredninger på enkelte områder.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Oslo Economics AS

Forfatter

Asbjørn Englund

Språk

norsk