Last ned som PDF

216 sider

5.98 MB

Forsiden av dokumentet Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2017

Statusrapport

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2017

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) ble oppnevnt i 1979. Utvalget blir nedsatt for tre år om gangen, og inneværende utvalgsperiode går ut ved årskiftet 2017/2018. Utvalget legger med dette fram sin høstrapport for 2017. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2016 og 2017

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Teknisk beregningsutvalg

Forfatter

Lars-Erik Borge mfl.

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

Kommunenes økonomi, Fylkeskommunenes økonomi