Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV

Evaluering

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV En kartleggingsundersøkelse

NOVA har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomføre prosjektet «Forskningsbasert evaluering av Oppfølgingsprosjektet i NY GIV: Kartlegging av deltakelse, organisering og opplevelse». Evalueringen skal kartlegge og vurdere de tre innsatsområdene i Oppfølgingsprosjektet: 1) utprøving av opplæringsmodeller som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål, 2) styrking av samarbeidsrelasjoner og 3) kompetanseheving for ansatte i Oppfølgingstjenesten. Denne rapporten er en underveisrapport, basert på data for skoleåret 2012/13. Prosjektet sluttføres mot slutten av 2014.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Forfattere

Mira Aaboen Sletten, Anders Bakken og Hans Christian Sandlie

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788278944844

Tema

utdanning og forskning