Last ned som PDF

157 sider

7.75 MB

Forsiden av dokumentet Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV

Evaluering

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV En kartleggingsundersøkelse

NOVA har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomføre prosjektet «Forskningsbasert evaluering av Oppfølgingsprosjektet i NY GIV: Kartlegging av deltakelse, organisering og opplevelse». Evalueringen skal kartlegge og vurdere de tre innsatsområdene i Oppfølgingsprosjektet: 1) utprøving av opplæringsmodeller som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål, 2) styrking av samarbeidsrelasjoner og 3) kompetanseheving for ansatte i Oppfølgingstjenesten. Denne rapporten er en underveisrapport, basert på data for skoleåret 2012/13. Prosjektet sluttføres mot slutten av 2014.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Mira Aaboen Sletten, Anders Bakken og Hans Christian Sandlie

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788278944844

Tema

utdanning og forskning