Last ned som PDF

39 sider

0.8 MB

Forsiden av dokumentet Evaluation of Norway's Plan of Action to Support EU Accession Countries

Evaluering

Evaluation of Norway's Plan of Action to Support EU Accession Countries

Handlingsplanen for søkerlandene til EU ble gjennomført i 2001-2003 og omfattet de 12 kandidatlandene som da var i forhandlinger om EU-medlemskap. Den ble forlenget til 2004 for Romania og Bulgaria. Nærmere NOK 300 mill. ble utbetalt, fordelt på ca. 500 små og store aktiviteter og prosjekter. Målsettingen var todelt: Å støtte søkerlandenes integrasjon i EU/EØS og styrke båndene mellom Norge og søkerlandene. Hovedkonklusjonene i rapporten er bl. a. at Handlingsprogrammet har gitt omfattende positive resultater både på prosjekt- og program-nivå og i forhold til Handlingsprogrammets to overordnede målsetninger. Nøkkel til suksessen har vært kompetanse og motivasjon hos både norske mottakere og deres partnere. Norske mottakere og deres partnere fant hverandre ut fra felles interesser. Partnernes høye kunnskapsnivå og organisatoriske kapasitet ga gjensidig respekt og likestilling. I rapporten pekes det også på betydningen av at norske mottakere visste å vise respekt for sine partnere.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Utfører

Scanteam AS

Forfattere

Erik Whist og Arne Disch

Språk

engelsk