Last ned som PDF

122 sider

18.06 MB

Forsiden av dokumentet En vurdering av UDs forskningsprogrammer - kvinner og utvikling - teknologioverføring fra I-land til U-land - forskerrekruttering

Evaluering

En vurdering av UDs forskningsprogrammer - kvinner og utvikling - teknologioverføring fra I-land til U-land - forskerrekruttering

Rapporten inneholder følgende hovedelementer: Den gir en beskrivelse av de ulike programmenes historie, utvikling og foreløpige resultat, konsentrert omkring noen hovedtemaer. Den forsøker å oppsummere positive og negative erfaringer først innenfor hvert enkelt program, og dernest for program-modellen som helhet. Den forsøker - på grunnlag av program-oppsummeringene og en kort presentasjon av de radikale endringene utviklingsforskningsfeltet har gjennomgått siden 1984, å identifisere faktorer departementet bør inkorporere i sin framtidige forskningspolitikk.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no