Last ned som PDF

208 sider

5.74 MB

Forsiden av dokumentet Konseptvalgutredning (KVU) - Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet

KVU/KS1/KS2

Konseptvalgutredning (KVU) - Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet

Bakgrunnen for konseptvalgutredning for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet er forventet vekst i godstransport og behov for at all transport av gods skal skje sikkert, effektivt og miljøvennlig. Der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt skal det legges til rette for at veksten kan tas på sjø og jernbane og at gods kan overføres fra veg.Utredningen skal både vurdere fremtidige behov for godstransport i KVU-området, og særskilt vurdere jernbaneterminaler som kan avlaste eller erstatte Alnabru

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Jernbanedirektoratet, Kystverket og Statens vegvesen

Forfatter

Else-Marie Marskar mfl.

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Nøkkelord

godstransport