Last ned som PDF

16 sider

1.13 MB

Forsiden av dokumentet NTP 2022-33 Oppdrag 1: Jernbanedirektoratets statusrapport

Statusrapport

NTP 2022-33 Oppdrag 1: Jernbanedirektoratets statusrapport Deloppdrag 1: Mer infrastruktur for pengene - effektiv ressursbruk

Milepælleveranse på oppdrag 1 fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033: Mer infrastruktur for pengene og effektiv ressursbruk.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Jernbanedirektoratet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon