Last ned som PDF

60 sider

0.35 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av ordningen med støtte gjennom paraplyorganisasjoner : eksemplifisert ved støtte til Norsk Misjons Bistandsnemnd og Atlas-alliansen

Evaluering

Evaluering av ordningen med støtte gjennom paraplyorganisasjoner : eksemplifisert ved støtte til Norsk Misjons Bistandsnemnd og Atlas-alliansen

Målet med denne evalueringen er å vurdere ordningen med Norads støtte til paraplyorganisasjoner, eksemplifisert ved støtten til Norsk Misjons Bistandsnemnd og Atlas-alliansen.Hovedspørsmålet for evalueringen er om en paraplyorganisasjon er en velegnet modell for å kanalisere prosjektstøtte til frivillige organisasjoner. Evalueringen vurderer:• modellens formålseffektivitet - ved å vurdere merverdien for myndighetene representert ved Utenriksdepartementet og Norad• modellens kostnadseffektivitet - ved å vurdere om forvaltning, oppfølging og kontroll gjennomføres effektivt og i samsvar med kriteriene og retningslinjene for tilskuddet• modellens betydning for medlemsorganisasjonene og i hvilken grad en paraplyorganisasjon er til nytte for medlemsorganisasjonene eller innebærer økte kostnader og problemer.

Publisert

Eier

Norad

Utfører

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Forfattere

Inger Johanne Sundby, Vivi Lassen, Marianne Iselin Kvalvåg og Ragnhild Øvrelid

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.norad.no

ISBN

8275481503