Last ned som PDF

47 sider

1.76 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av handelshindringer mellom norske og nordiske handelspartnere

Studie

Kartlegging av handelshindringer mellom norske og nordiske handelspartnere Menon-publikasjon nr. 79/2017

Menon Economics har på oppdrag fra UD kartlagt handelshindringer mellom Norge og andre nordiske land. Studien ser nærmere på handelsforholdet mellom Norge og de nordiske landene, med et særlig fokus på Sverige. Rapporten baserer seg på en gjennomgang av litteraturen fra de siste ti årene, intervjuer med om lag 30 aktører fra det offentlige og private, i tillegg til handelsdata fra SSB og FNs COMTRADE-statistikk.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Utfører

Menon Economics AS

Forfattere

Leo Grünfeld, Håvard Baustad og Lars Hallvard Lind

Språk

norsk

Tema

Næringsliv Utenrikssaker