Last ned som PDF

42 sider

0.91 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av tiltak for næringsrettet design

Evaluering

Evaluering av tiltak for næringsrettet design sluttrapport

Denne evalueringen er innrettet for å måle hvordan bedriftene har opplevd hjelpen de har mottatt fra Innovasjon Norge og Norsk Designråd til designprosjekt i perioden 1998 – 2003. Utgangspunktet for evalueringen er aktiviteter knyttet til en samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge og Norsk Designråd inngått i 1998, og den viser hvordan bedriftene vurderer virkningene av designprosjektet i egen virksomhet. Mer konkret har man målt bedriftenes vurdering av hva designprosjektet har betydd for bedriften økonomisk, markeds-messig og andre resultater. I tillegg har man sett på bedriftens erfaring fra samarbeidet med Norsk Designråd og Innovasjon Norge. Formålet med evalueringen har vært å kartlegge bedriftenes vurderinger av hjelpen – med den hensikt å lære for å forbedre og utvikle virkemidlene videre.

Publisert

Eier

Innovasjon Norge

Utfører

Asplan Viak

Forfatter

Cæcilie Riis

Språk

norsk (bokmål)