Last ned som PDF

136 sider

41.99 MB

Forsiden av dokumentet De private organisasjonene som kanal for norsk bistand. En analyse av utviklingstrekk i forholdet mellom den norske staten og den tredje sektor

Evaluering

De private organisasjonene som kanal for norsk bistand. En analyse av utviklingstrekk i forholdet mellom den norske staten og den tredje sektor

Denne studien skal dokumentere og analysere sentrale trekk ved den historiske utviklingen til private bistandsaktører, og de rammebetingelser som slik er skapt for disse. Målsettingen er å identifisere aktuelle og grunnleggende dilemmaer og uavklarte målkonflikter innenfor dette bistandsfeltet.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no