Last ned som PDF

6 sider

0.24 MB

Forsiden av dokumentet Spesifisering av bestillinger i styringskalender  for NFDs statlige virksomheter for budsjettåret 2021

Kartlegging

Spesifisering av bestillinger i styringskalender  for NFDs statlige virksomheter for budsjettåret 2021

Årsrapporten med årsregnskap for 2020 skal følge felles mal for statlige årsrapporter og anbefalingene Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har til innhold og utforming. Særskilte rapporteringskrav som kommer i tillegg til malen, vil i tilfelle bli avtalt i styringsdialogen.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Mottaker

Eksportstrategirådet

Språk

norsk