Last ned som PDF

124 sider

0.69 MB

Forsiden av dokumentet Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge

Evaluering

Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge etterundersøkelse i 2006 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2002

Undersøkelsen er en oppfølging av de bedrifter som var med i førundersøkelsen i 2003 og bygger på intervju med 705 virksomheter. I etterundersøkelsen er det lagt vekt på følgende spørsmål: - hvilken betydning har IN for prosjektene - hvilke resultater er det av prosjektene - hvordan påvirkes bedriftens resultater

Publisert

Eier

Innovasjon Norge

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Einar Lier Madsen og Bjørn Brastad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7321-540-7