Last ned som PDF

68 sider

0.31 MB

Forsiden av dokumentet Barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer

Studie

Barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer En kvalitativ levekårsstudie

Det er viktig å få mer forståelse for hvordan barn og unge som har foreldre med rusmiddelproblemer selv opplever situasjonen. I denne rapporten har det vært viktig å få frem deres tanker og erfaringer. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette er en kvalitativ studie av levekår for barn og unge som har foreldre med rusmiddelproblemer. Sammen med en tilsvarende studie om voksne pårørende til personer med rusproblemer inngår den som delstudie i multisenterstudien «Barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelmisbruk». Det er også utarbeidet en rapport om barn som pårørende i familier med innvandrerbakgrunn av Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og Agderforskning. Denne rapporten omhandler barn og unges materielle situasjon, boligforhold og nærmiljø. Deres helse og trygghet/risiko i hverdagen, skolesituasjon, venner og behov for hjelp og støtte har vært hovedtema. Helsedirektoratet håper at kunnskapen vil være et viktig bidrag i den videre utvikling av tjenestene. I tillegg er det viktig at andre barn og unge som vokser opp med foreldre som har et rusmiddelproblem, får kunnskap om andre i samme situasjon og finner støtte og mot til å søke hjelp når de trenger det.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg familie og forbruker