Last ned som PDF

172 sider

0.73 MB

Forsiden av dokumentet Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge

Evaluering

Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge etterundersøkelse i 2005 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2001

Nordlandsforskning gjennomfører på oppdrag av NHD, KRD, FKD, LMD og Innovasjon Norge kundeeffektundersøkelser blant næringsdrivende som har mottatt tilsagn om lån eller tilskudd fra Innovasjon Norge. Kundeeffektundersøkelsen representerer en systematisk innhenting av data og analyse om hvordan INs finansielle og faglige engasjement virker inn på kundebedriftens økonomiske og srategiske utvikling. Kundeffektundersøkelsen er delt inn i en førundersøkelse som gjennomføres året etter at finansieringstilsagn er gitt og en etterundersøkelse 3-4 år etter dette. Foreliggende etterundersøkelse er en oppfølging blant de som var med i førundersøkelsen i 2002 og bygger på intervju av 737 virksomheter.

Publisert

Eier

Innovasjon Norge

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Einar Lier Madsen og Bjørn Brastad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7321-525-3