Last ned som PDF

68 sider

0.47 MB

Forsiden av dokumentet Study of the Impact of the Work of Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society

Vedlegg

Evaluering

Study of the Impact of the Work of Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society

Dette er en rapport som er inngår i en serie på fire rapporter, og som er et resultat av en studie som ble initiert av evalueringsseksjonen i Utenriksdepartementet 2002. Studien undersøker hvordan norske frivillige organisasjoner bidrar til å styrke det sivile samfunn i utviklingsland, og hvordan de vurderer virkningen og den økte verdien av deres arbeide, spesielt med hensyn til fattigdomsreduksjon, demokrati påvirkning og økt menneskerettighets perspektiv. Dette er rapporten om Redd Barna sitt arbeid i Etiopia

Publisert

Eier

Norad

Utførere

Chr Michelsens Institutt og Addis Ababa University

Forfattere

Johan Helland og Deresse Getachew

Språk

engelsk

ISBN

82-7548-153-8