Last ned som PDF

24 sider

1.45 MB

Forsiden av dokumentet Rapport fra seminar om helsebegrepet

Kunnskapsoppsummering

Rapport fra seminar om helsebegrepet

8. mai 2001 arrangerte programmmet Helse og samfunn i NFR, eit eindagsseminar over temaet Helseomgrepet - faglege og folkelege føringar for folkehelsearbeidet. Seminaret hadde omlag 50 deltakarar. Følgjande personar hadde føredrag: professor Lennart Nordenfeldt, Universitetet i Linköping, stipendiat Bjørn Hofmann, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, professor Søren Holm, Universitetet i Manchester/Ui0, forskar Johanne Sundby, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, UiO, professor Per Fugelli og professor Benedicte Ingstad, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Ui0. Her føl ein liten rapport om denne konferansen.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

8212017028

Tema

Helse og omsorg