Last ned som PDF

179 sider

2.79 MB

Forsiden av dokumentet Nav i en ny tid?

Evaluering

Nav i en ny tid? En evaluering av hvordan retningsvalgene i Stortingsmelding 33 implementeres på Nav-kontorene

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet foretatt en evaluering av implementeringen av Stortingsmelding 33 nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet med bakgrunn blant annet i intervju- og surveydata. Studien bygger på flere typer data; dokument- og litteraturgjennomgang, intervjuer og kvalitative caseanalyser og spørreundersøkelser. Omdreiningspunktet for evalueringen er lokalkontorene og veiledernes arbeidsvirkelighet. I tillegg ser evalueringen på Nav sett fra partnerskapet sin side (eier, kontor og tjenestenivå) og fra ledernivå.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Knut Fossestøl, Elin Borg og Erik Breit

Språk

norsk

ISBN

9788276094213

Tema

Arbeidsliv

Nøkkelord

NAVs oppgaver

Virkemidler

tjenester

Analysekriterier

treffsikkerhet fremdrift