Last ned som PDF

82 sider

0.52 MB

Forsiden av dokumentet Barn og unges levekår i Norge

Kunnskapsoppsummering

Barn og unges levekår i Norge En litteraturstudie

Denne litteraturstudien om barn og unges levekår i Norge kom i stand etter en henvendelse fra Norges Forskningsråd. Sammenlignet med andre land finnes det lite samlet kunnskap om barn og unges levekår i Norge. Gjennom denne litteraturstudien ønsket vi å skaffe en oversikt over forskning på dette området i Norge. Begrepet “levekår” forstås og brukes gjerne om kartlegging av individers ressurssituasjon innenfor bestemte områder som økonomi, utdanning, bolig, fritidsaktiviteter, sosial kontakt, vold og trygghet.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Forfattere

Heidi Jensberg og Christian Eriksen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

utdanning og forskning