Last ned som PDF

64 sider

0.55 MB

Forsiden av dokumentet Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report

Evaluering

Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report

Studie av samfunnsmessige virkninger av arbeidet til FORUT på Sri Lanka og Redd Barna i Etiopia. Formål med Studien skulle vurdere om de to norske organisasjonene bidro til å oppfylle målene for norsk bistand slik disse kommer til uttrykk i retningslinjene for tilskudd til norske og internasjonale frivillige aktørers humanitære bistands- og utviklingssamarbeid. Studien fokuserte på om organisasjonene bidro til å styrke det sivile samfunn. Den skulle komme med innspill til et mulig rapporteringssystem om samfunnsmessige virkninger av arbeidet til norske frivillige organisasjoner.

Publisert

Eier

Norad

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Bergljot Baklien, Marit Haug, Johan Helland og Chamindra Weerackody

Språk

engelsk

ISBN

82-7548-155-4