Last ned som PDF

33 sider

0.11 MB

Forsiden av dokumentet Uførepensjon som lønnstilskudd

Evaluering

Uførepensjon som lønnstilskudd årsaker til lavt omfang

Formålet med evalueringen var å belyse årsaker til at det er langt færre deltakere på ordningen enn det som var forventet. Evalueringen viser at både trygdeetaten og Aetat har lagt ned et betydelig arbeid i ordningen, særlig på informasjonssiden. Manglende interesse hos og manglende økonomiske insentiver for uførepensjonistene synes å være de viktigste årsakene til lavt omfang på ordningen. Potensialet for ordningen er trolig ikke så stort, men ECON anbefaler likevel at ordningen videreføres som ett av flere reaktiviseringsvirkemidler.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7645-834-3