Last ned som PDF

34 sider

1.13 MB

Forsiden av dokumentet Samordning av værdata

Statusrapport

Samordning av værdata Hvordan oppnå bedre utnyttelse av data fra statens værstasjoner?

Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet som svar på endrede klimaforhold. ’Klima og transport’ har sett på muligheter for bedre utnyttelse av Statens vegvesens ca. 250 værstasjoner langs riks- og fylkesvegnettet. Det er et behov for at data fra disse stasjonene i større grad skal kunne nyttiggjøres både dynamisk og i sanntid, også fra andre aktører. I løpet av prosjektperioden har samordningen gradvis kommet i gang ved hjelp av samarbeid med prosjektene Vegvær og Regional skredvarsling. Denne samordningen omfatter deling av data, samarbeid om spesifikasjoner og utplassering av nye stasjoner.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Tore Hunstad

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Klima og miljø