Last ned som PDF

39 sider

0.23 MB

Forsiden av dokumentet Tryggere budgivning - om budgivning gjennom eiendomsmegler

Forhåndsutredning

Tryggere budgivning - om budgivning gjennom eiendomsmegler

Eiendomsmeglingsloven har ingen bestemmelser som uttrykkelig regulerer budgivningen. Det er imidlertid inntatt i lovens § 3-8 første ledd en hjemmel til å forskriftsregulere budgivning og innsynsrett i denne. Adgangen til innsyn i dokumentasjonen av budgivningen er regulert i forskriften, og utvalget foreslår ingen endringer i denne bestemmelsen. Hjemmelen til å regulere selve budgivningen er imidlertid ikke benyttet. I samsvar med mandatet har utvalget vurdert hvorvidt det er grunn til å sette i verk tiltak som motvirker høyt tempo i budrunden. Utvalget er av den oppfatning at bruk av korte akseptfrister antagelig utgjør et mindre samfunnsmessig problem enn den offentlige debatt av og til kan gi inntrykk av, men har likevel kommet til at adgangen til å forskriftsregulere budgivningen bør benyttes.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Utfører

Utvalg

Språk

norsk