Last ned som PDF

181 sider

4.4 MB

Forsiden av dokumentet Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler

Evaluering

Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler etterundersøkelse i 2003 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 1999

Etterundersøkelsen er en oppfølging av de bedrifter som var med i førundersøkelsen i 2000(1999 kullet) og bygger på spørreskjemaintervju av 634 virksomheter i 2003 av forskjellig type og fra forskjellige bransjer, spredt over hele landet. I etterundersøkelsen er det lagt hovedvekt på å avklare følgende spørsmål: - hvilken betydning SND har for prosjektene - hvilke resultater det er av prosjektene - hvordan bedriftenes resultater påvirkes.

Publisert

Eier

Innovasjon Norge

Utgiver

Innovasjon Norge

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Bjørn Brastad, Erlend Bullvåg og Einar Lien Madsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7321-488-5