Last ned som PDF

58 sider

1.64 MB

Forsiden av dokumentet Tilstandsutvikling for nyere betongbruer

Studie

Tilstandsutvikling for nyere betongbruer Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Rapporten gir et sammendrag av resultater fra felt- og laboratorieundersøkelser som har blitt utført som en del av etatsprogrammet Varige konstruksjoner under aktiviteten – Tilstandsutvikling nyere betongbruer (TB1). Hovedmålet har vært å verifisere hvilken effekt innføringen av betong med masseforhold mindre eller lik 0,40 som kom i 1988 og etter hvert betongspesifikasjonene "SV-30" og "SV-40" fra 1997, samt innføringen av krav til økt overdekning for utsatte konstruksjonsdeler i håndbok 185, har hatt for betongbruers levetid. Det ble gjennomført undersøkelser av et lite utvalg 10 – 15 år gamle betongkonstruksjoner for å dokumentere kloridinntrengning og andre relevante egenskaper. For de to bruene i undersøkelsen ble det estimert en forventet levetid rundt 100 år, noe avhengig av hvilken modell som ble benyttet. Aktiviteten har bekreftet at innføring av nye betongtyper fra 1988 har hatt stor effekt og samtidig at det økte kravet til prosjektert armeringsoverdekning har vært nødvendig.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Stig Helgestad

Språk

norsk (bokmål)