Last ned som PDF

27 sider

1.17 MB

Forsiden av dokumentet Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør

Studie

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør Årsrapport 2016

1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region sør for 2016, og viser utviklingstrekk helt tilbake til 2005. Rapporten peker på medvirkende faktorer til ulykkene og skadeomfanget både innenfor kjøretøysikkerhet, trafikantatferd og forhold ved vegen. Med utgangspunkt i noen av ulykkene tar den også opp utvalgte sikkerhetsproblemer.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Kirsti Huserbråten og Klaus Ottersen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon