Evaluering

Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)"

Evaluering av implementeringen av kvinne- og likestillingsstrategien i perioden 1997-2005. Hensikten med evalueringen var todelt. For det første skulle evalueringen tilveiebringe kunnskap om sentrale aspekter forbundet med implementeringen av strategien, d. v. s. en vurdering av tilgjengelig kapasitet, verktøy og opplæring. For det andre skulle evalueringen bidra til læring omkring Norges samhandling med sine samarbeidsland for å fremme likestilling.

Publisert

Eier

Norad

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Berit Aasen, Siri Bjerkreim Hellevik, Marit Haug, Akbar Sarwari, Carol Rakodi, Edwidge Mutale, Sister Auxilia Ponga, Marit Sørvald, Nurul Alam og Britha Mikkelsen

Språk

engelsk

ISBN

82-7548-168-6