Last ned som PDF

69 sider

3.87 MB

Forsiden av dokumentet Hva vet vi om kvinners helse?

Kunnskapsoppsummering

Hva vet vi om kvinners helse? Rapport fra forprosjektet til kvinnehelseportalen.no

I flere år har sentrale aktører etterspurt mer oppmerksomhet på kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse og sykdom både når det gjelder forskning og formidling av forskning til allmennheten. Det er nå 17 år siden Kvinnehelseutvalget overleverte utredningen NOU 1999: 13 Kvinners helse i Norge. Den avdekket en gjennomgående mangel på kjønnsspesifikk kunnskap og kjønnsperspektiver i medisinsk forskning. Til tross for at regjeringen i 2003 laget en egen kvinnehelsestrategi og har satt i gang flere tiltak, er det fortsatt store kunnskapshull og manglende oppmerksomhet på flere områder innenfor kvinnehelse. Denne rapporten er et resultat av forprosjektet Kvinnehelseportalen.no, med mål om å svare på noen av utfordringene ovenfor. Både Norske Kvinners Sanitetsforening og Kilden kjønnsforskning.no vil påpeke denne mangelen på kunnskap om kvinners helse og ønsker å utvikle en egen nettportal som formidler kunnskap på feltet. Norske Kvinners Sanitetsforening er hovedfinansiør for dette ettårige forprosjektet som ledes og delfinansieres av Kilden kjønnsforskning.no. Målet er at forprosjektet kan danne grunnlag for en nettportal som dokumenterer, systematiserer og formidler norsk medisin- og helseforskning om kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse. Noe tilsvarende finnes ikke i dag.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212037199

Tema

likestilling, integrering og inkludering