Last ned som PDF

48 sider

0.23 MB

Forsiden av dokumentet Gender and Development – a review of evaluation reports 1997-2004

Vedlegg

Evaluering

Gender and Development – a review of evaluation reports 1997-2004

Evaluering av "kjønnsperspektivet i evalueringsrapporter i perioden 1997-2004". Formål med denne studien ble bestilt i forbindelse med den mer omfattende evalueringen av kvinne- og likestillingsstrategien (se Evalueringsrapport 5/2005). Hensikten med studien var å gi en oversikt over hvordan kjønnsperspektivet er integrert i ulike deler av evalueringsprosessen, samt hvordan kjønnsperspektivet er reflektert i et utvalg prosjekter og programmer som tidligere har blitt evaluert. Selv om de aktuelle funnene gjelder kjønnsdimensjonen, kan disse antas å gjelde andre tverrgående temaer innen norsk bistand.

Publisert

Eier

Norad

Utfører

Nordic Consulting Group AS

Forfattere

Janne Lexow og Stein Hansen

Språk

engelsk

ISBN

82-7548-160-0