Last ned som PDF

30 sider

0.58 MB

Forsiden av dokumentet Sikker styring mot nullvisjonen

Studie

Sikker styring mot nullvisjonen

I 2002 fattet regjeringen et vedtak om Nullvisjonen - "en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade". I Nasjonal transportplan 2006-2015 har Statens vegvesen operasjonalisert nullvisjonen til et mål om en markant og varig reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Formålet med rapporten er å belyse i hvilken grad nullvisjonen er synlig og forankret i alle ledd i organisasjonen. For å gjøre dette undersøker denne studien om trafikksikkerhetsvurderinger er gjennomført i tidlig planfase og om de er blitt formidlet og fulgt opp videre i utbyggingsprosessen og i hvilken grad trafikksikkerhetskompetanse har vært involvert i plan- og utførelsesfase av prosjektene.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Asgeir Helleseth Furnes, Elin Kumlin, Kåre Mittet, Birgit Hamre Moe og Stine Mari Haaland Byfuglien

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon