Last ned som PDF

48 sider

1.89 MB

Forsiden av dokumentet Sykling i tunnel

Statusrapport

Sykling i tunnel Region vest

Notatet har fokus på tunnelar, og har som mål å gje støtte til avgjerd for å løyse framkomst- og tryggleiksutfordringane for syklande på vegstrekningar med tunnel.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Anja Wannag, Marit Moss-Iversen, Grethe Oen-Sivertsen og Runa Aaland Eggum

Språk

norsk (nynorsk)

Tema

Transport og kommunikasjon