Last ned som PDF

92 sider

2.72 MB

Forsiden av dokumentet Nye byggesteiner i nord

Statusrapport

Nye byggesteiner i nord Neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Det slo regjeringen fast allerede i sin tiltredelseserklæring, og vi fulgte opp med å presentere vår nordområdestrategi 1. desember 2006. Den overordnede målsettingen er å skape økt kunnskap, aktivitet, og nærvær i nord og legge grunnlaget for en bærekraftig økonomisk og sosial utvikling i årene fremover. Det har nå gått over to år siden regjeringen la fram nordområdestrategien. I denne perioden har vi fått økt innsikt i de muligheter og utfordringer de siste tiårs utvikling har gitt oss i nord, særlig endringer innen klima, energi og i forholdet til Russland. Del I av denne publikasjonen – ”Nye byggesteiner i nord” – presenterer regjeringens plattform for arbeidet videre. Del II gir bakteppet for del I. Der finner man eksempler på mangfoldet i de utfordringer og muligheter vi står overfor i nordområdepolitikken, og hvilke problemstillinger vi har vært opptatt av.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Språk

norsk

Tema

Utenrikssaker