Last ned som PDF

29 sider

2.62 MB

Forsiden av dokumentet Vann i tidlig planfase

Kartlegging

Vann i tidlig planfase Kartlegging av vannveier i tidlig planfase og avbøtende tiltak for å redusere vegprosjektets innvirkning på vann og vannmengder, nedbørsfelt og resipienter i bygge- og driftsfasen

I et område hvor det planlegges en ny transportåre, er det ikke til å unngå å påvirke grunnvann og overflatevann. Siden et veganlegg innebærer store terrenginngrep er det vanskelig å forutsi hvordan vannet vil bevege seg i anleggsperioden og eer ferdigstillelse av veien. De ulike planfasene som normalt inngår i vegprosjekter er gjennomgå, med fokus på hvor og når man skal planlegge avbøtende tiltak for vassdrag som blir berørt av vegprosjektet, slik at de blir mest mulig effektive.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Norges geotekniske institutt AS

Forfatter

Gunvor Baardvik

Språk

norsk (bokmål)