Last ned som PDF

30 sider

4.58 MB

Forsiden av dokumentet Kost som metode i vinterdrift av G/Sveger

Studie

Kost som metode i vinterdrift av G/Sveger Feltforsøk med komprimert snø: Bjorli flyplass desember 2019

Målet med forsøket var å dokumentere kostens evne til å rydde snø som hadde blitt komprimert av myke trafikanter. Det ble til sammen gjennomført fire ulike forsøk; 1) ulike mengde trafikkbelastning, 2) ulik hastighet på traktor (5, 10 og 15 km/t) med tørr saltblandet nysnø, 3) ulik hastighet på traktor (5, 10 og 15 km/t) på bløt snø med restsalt i bunn og 4) kostens evne til å fjerne is. Antall trafikanter virket å ha en liten effekt på det endelige resultat, det var kun små forskjeller mellom 50, 100 og 150 passeringer. Forsøkene med variert hastighet ga imidlertid tydelig forskjell både i mengde restsnø og variasjonen i mengde restsnø i hvert fartsintervall. Økt hastighet resulterte i mer restsnø og ujevnere kvalitet på snøryddingen. Kostens evne til å fjerne is var begrenset, kosten svekker islaget og fjerner noen is, men det er fortsatt glatt på området etter tiltak. Resultatet viser at kosten har gode evner til å fjerne snø som inneholder salt og har blitt komprimert av myke trafikanter, så fremt at kjørehastigheten til kjøretøyet er lav.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

SINTEF AS

Forfatter

Hampus Karlsson

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788214065022

Tema

Transport og kommunikasjon