Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehager med flerspråklige barn

Kunnskapsoppsummering

Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehager med flerspråklige barn - en systematisk forskningskartlegging

Forskningskartleggingen innledes med en kort oversikt over internasjonale utviklingstrekk som er tatt opp i norsk utdanningspolitikk, blant annet tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter. Det ble søkt i fem databaser i flere omganger, og etter at studienes kvalitet og relevans er vurdert i flere omganger etter forhåndsbestemte inklusjons- og eksklusjonskriterier, er 34 artikler fra 13 forskjellige land inkludert i denne rapporten. Gjennomgående viser forskningen at det er viktig at barn i størst mulig grad og gjennom hele dagen, i formelle og uformelle læringssituasjoner, blir eksponert for språk gjennom varierte pedagogiske og didaktiske metoder som legger vekt på at barna skal snakke mest mulig.

Publisert

Eier

Forskningsrådet

Utfører

Kunnskapssenter for Utdanning

Forfattere

Sølvi Lillejord, Lotta Johansson, Esther Canrinus, Erik Ruud og Kristin Børte

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212035775

Tema

utdanning og forskning