Last ned som PDF

44 sider

1.45 MB

Forsiden av dokumentet Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehager med flerspråklige barn

Kunnskapsoppsummering

Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehager med flerspråklige barn - en systematisk forskningskartlegging

Forskningskartleggingen innledes med en kort oversikt over internasjonale utviklingstrekk som er tatt opp i norsk utdanningspolitikk, blant annet tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter. Det ble søkt i fem databaser i flere omganger, og etter at studienes kvalitet og relevans er vurdert i flere omganger etter forhåndsbestemte inklusjons- og eksklusjonskriterier, er 34 artikler fra 13 forskjellige land inkludert i denne rapporten. Gjennomgående viser forskningen at det er viktig at barn i størst mulig grad og gjennom hele dagen, i formelle og uformelle læringssituasjoner, blir eksponert for språk gjennom varierte pedagogiske og didaktiske metoder som legger vekt på at barna skal snakke mest mulig.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Universitetet i Stavanger

Forfattere

Sølvi Lillejord, Lotta Johansson, Esther Canrinus, Erik Ruud og Kristin Børte

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212035775

Tema

utdanning og forskning