Last ned som PDF

126 sider

8.4 MB

Forsiden av dokumentet KVU - Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer

KVU/KS1/KS2

KVU - Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet er det utarbeidet konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet

Språk

norsk