Last ned som PDF

15 sider

0.22 MB

Forsiden av dokumentet Små kommuner og skoleeierrollen

Kartlegging

Små kommuner og skoleeierrollen

I dette temanotatet gjør Utdanningsdirektoratet rede for norske forskningsrapporter, statistikk og kartlegginger som sier noe om hva som kjennetegner små kommuner som skoleeiere. Utgangspunktet for notatet er spørsmålet om hvorvidt små kommuner klarer å ta like mye skoleeieransvar for elevene sine som større kommuner.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning