Last ned som PDF

152 sider

2.29 MB

Forsiden av dokumentet Utredning Husbanken:  organisering, oppgaveløsning og styring

Forhåndsutredning

Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har som mål å sikre høy kvalitet og effektiv ressursbruk på det boligpolitiske området. KMD har gitt Agenda Kaupang i samarbeid med Proba i oppdrag å utrede Husbankens organisering og oppgaveløsning og KMDs styring av Husbanken for å få et godt grunnlag til å videreutvikle Husbanken til et enda mer effektivt virkemiddel for gjennomføring av boligpolitikken. Utredningens mandat har vært å både ha et evaluerings- og et utviklingsperspektiv. Evalueringssporet skal gi en status på hvor Husbanken står i dag samt hvilke utviklings- og endringsprosesser som er under gjennomføring i Husbanken. Utviklingssporet skal ha ca. 5 års perspektiv. Dette innebærer at utredningen også vil ta for seg hva mulighetsrommet er for Husbanken framover, gitt samfunnsoppdraget og de mulighetene for eksempel bruk av ny teknologi åpner for – og hvilke implikasjoner dette kan ha for organisering av oppgaveløsningen framover

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utførere

Agenda Kaupang og Proba AS

Forfatter

Gitte Haugnæss

Språk

norsk

Tema

Plan, bygg og eiendom

Nøkkelord

Boligpolitikk, Husbanken

Virkemidler

organisering styring og ledelse