Last ned som PDF

43 sider

2.43 MB

Forsiden av dokumentet Forenkling av utmarksforvaltningen

Forhåndsutredning

Forenkling av utmarksforvaltningen

Rapporten er utarbeidet av en faggruppe med mandat til å foreslå tiltak slik at brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling, og at kommunene får større ansvar og myndighet i utmarksforvaltningen. Faggruppen mener at utmarksforvaltningen er kompleks og til dels utilgjengelig for brukerne. Utmarksforvaltningen fremstår som sektorstyrt, ressurskrevende og lite helhetlig

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Faggruppe

Forfatter

Eva Irene Falleth mfl.

Språk

norsk