Last ned som PDF

148 sider

10.15 MB

Forsiden av dokumentet Renholdsforsøk 2016

Studie

Renholdsforsøk 2016 Strindheimtunnelen og Haakon VII gate i Trondheim Stordalstunnelen i Møre og Romsdal

Renholdsforsøk ble utført i Trondheim våren 2016 i tunnel (Strindheimtunnelen, betonghvelv) og gate (Haakon VII gate), samt i Møre og Romsdal høsten 2016 (Stordalstunnelen, metallplater på vegg). Dette er en videreføring av forsøkene som ble gjennomført i 2015 (Statens vegvesen rapport nr. 619). Ulike metoder for å dokumentere renhet ble benyttet: måling av renhet på vegbanen med WDS (wet dust sampler), måling av lyshet i tunnel, måling av spor, ujevnhet, tekstur og friksjon på vegbanen, og måling av gjenværende fukt på vegbanen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Brynhild Snilsberg og Dagfin Gryteselv

Språk

norsk (bokmål)