Last ned som PDF

18 sider

0.55 MB

Forsiden av dokumentet Fastlegers oppfølging av sine hjemmeboende pasienter med utviklingshemming

Kartlegging

Fastlegers oppfølging av sine hjemmeboende pasienter med utviklingshemming Basert på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Fastlegen skal tilby konsultasjon eller sykebesøk til personer på sin liste som har behov for helsehjelp, men som selv ikke søker hjelp. Personer med utviklingshemming har ofte flere andre sykdommer og har behov for tett oppfølging av helsetjenesten. I tillegg kan mange ha en redusert evne til å bestille time hos fastlegen, og til å etterspørre andre helse- og omsorgstjenester. Det er derfor viktig at fastlegene følger opp hjemmeboende med utviklingshemming for å sikre at de får de helse- og omsorgstjenester de har behov for. I dette notatet har vi undersøkt i hvilken grad fastlegen følger opp hjemmeboende pasienter med utviklingshemming. Oppfølging er i denne sammenheng definer som: konsultasjon, sykebesøk, årlig fullstendig undersøkelse, legemiddelgjennomgang, deltakelse på tverrfaglige møter og/eller samtale med pårørende.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfatter

Linda Haugan

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg