Last ned som PDF

124 sider

1.24 MB

Forsiden av dokumentet Elektronisk tinglysing

Evaluering

Elektronisk tinglysing Forslag til endringer i tinglysingsloven mv. for å tilrettelegge for elektronisk tinglysing

Dette er en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet for å utrede og foreslå regler om elektronisk tinglysing av rettsstiftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Gruppen har – i samsvar med mandatet – ikke foretatt en generell revisjon av tinglysingsloven, vurdert tekniske spørsmål eller vurdert tilgang til registrene. Tinglysingens registre og arkiver er allerede elektroniske. Det som gjenstår, er å kunne registrere rettigheter på grunnlag av elektronisk innsending, slik det skjer i prøveordningene (se nedenfor punkt 4.2). Effektiviseringsgevinsten ligger hovedsakelig i at tinglysingsmyndighetens behandling av det innsendte kan skje helt eller delvis automatisk (maskinelt). Det vil kunne spare mye tid og ressurser, særlig fordi selv enkle feil i dag ofte krever postforsendelser frem og tilbake.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk