Last ned som PDF

32 sider

1.52 MB

Forsiden av dokumentet Dybdeanalyse av dødsulykker i Region øst

Studie

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region øst Årsrapport 2017

Ulykkesanalysegruppen (UAG) har siden 2005 samlet inn bakgrunnsmateriale fra dødsulykker på vegnettet i Region øst. Alle dødsulykkene analyseres for å få en dypere forståelse av relevante årsaksforhold og skademekanismer. Denne rapporten omhandler alle dødsulykker fra 2013-2017, med spesiell vekt på 2017, for fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Artemis Olavesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon