Last ned som PDF

18 sider

1.44 MB

Forsiden av dokumentet Resistens mot soppmidler hos Botrytis – årsaken til gråskimmel i jordbær

Statusrapport

Resistens mot soppmidler hos Botrytis – årsaken til gråskimmel i jordbær Status for resistenssituasjonen i jordbærfelt i Agder

Undersøkelsene av resistensforekomst hos gråskimmelsoppen i jordbærfelt i Agder ble utført på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), og ble finansiert av kunnskapsutviklingsmidler tildelt NIBIO i 2016. Jordbær er vår største frukt- og bærkultur, med om lag 16ooo dekar dyrkingsareal. Den viktigste sjukdommen i jordbær er soppsjukdommen gråskimmel, og soppen kan føre til total avlingssvikt. For å produsere lønnsomme avlinger og god bærkvalitet benyttes kjemiske soppmidler for å bekjempe gråskimmel på størstedelen av dyrkingsarealet. De senere årene har uventa store råteangrep i flere regioner hvor det produseres jordbær på friland, ført til mistanke om at gråskimmel-soppen kan ha utviklet resistens. Det vil si at det er utviklet nedsatt følsomhet overfor kjemiske soppmidler, slik at disse ikke lenger har tilfredsstillende virkning.

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Utfører

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Forfattere

Gunn Mari Strømeng og Arne Stensvand

Språk

norsk

Tema

Mat, fiske og landbruk

Nøkkelord

Jordbruk, mat