Last ned som PDF

148 sider

4.94 MB

Forsiden av dokumentet Mer boligvelferd for pengene

Evaluering

Mer boligvelferd for pengene Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene

Vista Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en rapport som tar for seg fire temaer på det boligsosiale området: Startlån, bostøtte, et nytt boligsosialt kompetansetilskudd til kommunene, og leie til eie. Oppdraget er en oppfølging av evalueringen "Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler, Vista Analyse-rapport 2017/20". Rapporten er basert på intervjuer med et utvalg kommuner og alle Husbankens regionkontorer.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Vista Analyse AS

Forfattere

Tyra Ekhaugen, Mari Brekke Holden, Ingeborg Rasmussen og Nina Bruvik Westberg

Språk

norsk

Tema

familie og forbruker

Virkemidler

tilskudd

Analysekriterier

treffsikkerhet