Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Mer boligvelferd for pengene

Evaluering

Mer boligvelferd for pengene Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene

Vista Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en rapport som tar for seg fire temaer på det boligsosiale området: Startlån, bostøtte, et nytt boligsosialt kompetansetilskudd til kommunene, og leie til eie. Oppdraget er en oppfølging av evalueringen "Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler, Vista Analyse-rapport 2017/20". Rapporten er basert på intervjuer med et utvalg kommuner og alle Husbankens regionkontorer.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Vista Analyse

Forfattere

Tyra Ekhaugen, Mari Brekke Holden, Ingeborg Rasmussen og Nina Bruvik Westberg

Språk

norsk

Tema

familie og forbruker

Virkemidler

tilskudd

Analysekriterier

treffsikkerhet