Last ned som PDF

69 sider

3.97 MB

Forsiden av dokumentet Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Evaluering

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet

Proba har på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet analysert årsaker til den sterke økningen i sykefraværet i bygg-/anleggsnæringen under finanskrisen. I prosjektet har vi undersøkt mulige forklaringer på at det var en sterk økning i sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen i 2009, og en reduksjon i 2010. Økningen faller sammen med lavkonjunktur i forbindelse med finanskrisen. Analysene tyder på at sykepengeordningen i liten grad ble misbrukt eller overutnyttet av arbeidstakere som sto i fare for å bli arbeidsledige. Resultatene kan heller tyde på at mange ble syke på grunn av usikkerhet knyttet til lavkonjunkturen, og at dette kan forklare mye av økningen i sykefraværet. Vi finner imidlertid tegn på at noen bedrifter med midlertid nedbemanningsbehov benyttet sykmeldinger for å kunne beholde ansatte i påvente av en forventet oppgang.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

Proba AS

Forfattere

Helene Berg, Synne Klingenberg og Øyvind Bugge Solheim

Språk

norsk