Last ned som PDF

208 sider

2.56 MB

Forsiden av dokumentet Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen

Studie

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen Delrapport 2

For å styrke grunnlaget for sitt arbeid med et kvalitetsvurderingssystem har Utdanningsdirektoratet utlyst midler til forskning knyttet til kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Prosjektet har en varighet på 4 år og er et samarbeidsprosjekt mellom Fafo, NIFU, Universitetet i Bergen og Høyskolen i Oslo og Akershus. Denne andre delrapporten følger elevene i overgangen fra skole til lærebedrift. Den ser også på overgangen fra lærebedrift til jobb og videre utdanning, og baserer seg på intervjuer med elever, lærlinger, lærere og skoleledere fra tre programområder i tre fylker. Den bygger også på analyser av registerdata. I tråd med tidligere forskning, viser rapporten at elever som søker seg til yrkesfaglige utdanningsprogram forventer at opplæringen skal skille seg fra vanlige klasseromsundervisning. De opplever den praktiske opplæringen som mest interessant og som gir mest læring.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), OsloMet - storbyuniversitetet og Universitetet i Bergen

Forfatter

Håkon Høst

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788272189203

Tema

utdanning og forskning