Last ned som PDF

94 sider

1.12 MB

Forsiden av dokumentet Evaluation of the Effects of Using M-621 Military Cargo Trucks in Humanitarian Transport Operations

Vedlegg

Evaluering

Evaluation of the Effects of Using M-621 Military Cargo Trucks in Humanitarian Transport Operations

På oppdrag frå evalueringsavdelinga i Norad har Channel Research i samarbeid med Nordic Consulting Group gjennomført ei evaluering av bruken av tidlegare militære lastebilar (M-621) i humanitær bistand. Sidan 2002 har meir enn 500 av desse lastebilane blitt brukt til humanitær transport i 12 land , finansiert hovudsaklig av det norske Utanriksdepartementet. Norges Røde Kors har hatt eit hovudansvar for tiltaket og Verdens Matvareprogram har vore ein viktig partnar i felten. Føremålet med evalueringa har vore å dokumentere resultat og å komme fram til lærdom som kan brukast til å betre humanitære transport operasjonar i framtida. Rapporten slår fast at dei tidlegare militære lastebilane har berga liv og gitt humanitært vern der anna transport ikkje har vore mogeleg eller der alternative kostnader ikkje kunne bli dekka. Evalueringsteamet peikar likevel på at effektiviteten og resultatoppnåinga har vorte hemma av mangel på strategi, planer og rapporteringsrutiner i Norges Røde Kors. Rapporten viser og at Utanriksdepartementet har hatt liten kapasitet til å følgje opp resultat og verknader av dei norske bistandsmidlane.

Publisert

Eier

Norad

Utførere

Channel Research SPRL og Nordic Consulting Group AS

Forfattere

Björn Ternström, Cécile Collin, Turid Laegreid, Nkandu Luo, Jacqueline Nyokabi Muchori, Aksel Steen Nilsen, Virenza Alfath Sasmitawidjaja, Andreas Wohlert og John Cosgrave

Språk

engelsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788275482479